Persoonlijke groei Coaching - Loopbaancoaching

Aan-Bod Loopbaancoaching
Leuvenheim

Ik ben loopbaancoach geworden, omdat ik als docent economie in het volwassenenonderwijs met mensen te maken had die zich omschoolden. Soms klopte het nieuwe beroep, soms niet. Ik raakte gefascineerd door de keuzes die mensen maken, de patronen die ze in hun leven volgen en de redenen waarom ze dat doen.

Ik heb mijzelf omgeschoold tot psychosociaal therapeut. Maar dat was niet wat ik voor mijn kost wilde doen. Tijdens het volgen van een loopbaankoerstraject werd mij al snel duidelijk dat ik in dàt werk alles kon combineren wat ik tot dan toe gedaan had. In 2003 ben ik mijzelf ‘loopbaancoach’ gaan noemen: concrete, korte trajecten doen met mensen om de patronen waarin ze gevangen zitten te doorbreken en vanuit vertrouwen te gaan leven, in plaats vanuit angst.

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan: leven vanuit vertrouwen! Inmiddels weet ik zelf dat dat een heel proces is. Inmiddels weet ik ook dat achter iedere loopbaanvraag een levensvraag schuilt. Voor mij gaat het in het leven om persoonlijke groei, om het loslaten van angsten, om de verbinding te maken met het quantumveld en te leven en werken vanuit liefde. De inzichten die ik tijdens dit persoonlijke werk opdoe geef ik in mijn werk door aan mijn medemensen.

Ik help mensen niet aan een nieuwe baan. Ik help mensen om zichzelf te bevrijden van hun angst, waardoor ze het leven kunnen gaan leven waarvoor ze geboren zijn: het leven vanuit hun verlangen, passie, hart. Dan volgt er altijd een nieuwe, duurzame loopbaankoers!

Aan-Bod Loopbaancoaching
Tineke Veenstra

Landelijke Agenda van activiteiten op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.

Landelijk Netwerk van bewuste ondernemers die actief zijn op het vlak van bewust, gezond, duurzaam of welzijn.